วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประเมิน ราคาเหรียญกษาปณ์หมุนเวีย 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท ณ. วันที่ 21 พศจิกายน 2560

ประเมิน ราคาเหรียญกษาปณ์หมุนเวีย 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท
ณ. วันที่ 21 พศจิกายน 2560  


รูป และบทความต่างๆ ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web , Youtube และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ


วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหรียญ 25 สตางค์ 2500 พิมพ์หายาก เครื่องทรงวงเดือน
รูป ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ผลิตเหรียญ ชนิดไหนหนักกว่ากันทองหนักที่สุด ดีบุกเบาที่สุด

ทอง


เงิน


นิกเกิล

ทองแดง


ทองเหลือง


รูป ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

เหรียญ 5 บาท ปี 2525 รหัส 25-29 ครุฑพ่าห์ตรง


เหรียญกษาปณ์ชนิดโลหะสีขาว(ทองแดงผสมนิเกิล)เคลือบไส้ทองแดง พ.ศ.2525 ราคา 5 บาท


กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้าย มีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"
กลางเหรียญมีรูปครุฑพ่าห์ ชิดวงขอบ เหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พ.ศ.๒๕๒๕" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านซ้ายมีเลข "๕" ด้านขวามีเลข "5" ใต้รูปครุฑมีคำว่า "บาท" ใต้คำว่าบาท มีเครื่องหมายโรงกษาปณ์และมีเลขย่อ ของปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญออกใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก : 12 กรัมราคา ณ วันประกาศใช้ : 5 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 9 ธันวาคม 2525เส้นผ่าศูนย์กลาง : 30  มิลลิเมตร

ชนิด : โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง
ราคาหน้าเหรียญ 5 บาทประเภท -
ลักษณะ เหรียญกลม ขอบเฟือง

ส่วนผสม :จำนวนการผลิต :
นิกเกิล25
ไส้ทองแดง99.5
2525500000 เหรียญ
2527700000 เหรียญ
25297201000 เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางพุทธชาติ อรุณเวชผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายสมชัย นวลสกุล


ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมธนารักษ์
http://business.treasury.go.th/coininfo/detail.php?id=7&gid=4


เทียบกับเหรียญ 10 รุ่นปัจจุบันเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิด 5 บาท ปี 2525 ครบชุด หลักพัน เหรียญ 5 บาทชุดนี้น่าสนใจตรงที่ แต่ละปีผลิตไม่มาก โดยเฉพาะปี 26 ผลิตแค่ 100,000 เหรียญ แรกใช้งานเมื่อ 35 ปีที่แล้ว ที่เก็บไปก็มาก ใช้งานไปส่วนใหญ่ เหลือที่ไม่เคยใช้งาน UNC อีกไม่มากนัก จะว่าไปน้อยกว่า 5/46 ในปัจจุบันแน่นอน สำหรับการเก็บสะสมหรือรอขายต่อแนะนำชุดนี้หามาเก็บกันไว้เลยครับ ราคาปัจจุบัน 1,500-3,000 บาท ( 09/2560)
บริเวณด้านล่างใต้ " บาท " นกวายุพักตร์รูปเล็ก มีเลขย่อ ของปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญออกใช้รูป ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ผลการผลิตสะสม (ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙)


การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ผลการผลิตสะสม (ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙)

  หน่วย : ล้านเหรียญ
ชนิดราคา
การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
แผนผลิต
ปีงบประมาณ
๒๕๕๙
ผลการผลิตรายเดือน
จำนวนผลิต
ผลการผลิตสะสม (ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙)
จำนวนผลิต
ร้อยละของแผนผลิต
๑๐ บาท
๘๐.๐๐๐
๗.๘๘๖
๘๐.๐๐๐
๑๐๐.๐๐
๕ บาท
๑๕๗.๐๐๐
๗.๐๐๐
๑๕๗.๐๐๐
๑๐๐.๐๐
๒ บาท
๑๔๕.๐๐๐
-
๑๔๕.๐๐๐
๑๐๐.๐๐
๑ บาท
๗๓๕.๐๐๐
๗๐.๐๐๐
 ๗๘๖.๒๕๐
๑๐๖.๙๗
๕๐ สตางค์
๑๐๐.๐๐๐
๔๐.๐๐๐
๑๐๐.๐๐๐
๑๐๐.๐๐
๒๕ สตางค์
๒๑๐.๐๐๐
๓๐.๐๐๐
๒๓๙.๔๒๔
๑๑๔.๐๑
๑๐ สตางค์
๐.๐๑๐
-
๐.๐๑๐
๑๐๐.๐๐
๕ สตางค์
๐.๐๑๐
-
๐.๐๑๐
๑๐๐.๐๐
๑ สตางค์
๐.๐๑๐
-
๐.๐๑๐
๑๐๐.๐๐
รวม
๑,๔๒๗.๐๓๐
๑๕๔.๘๘๖
๑,๕๐๗.๗๐๔
๑๐๕.๖๕
หมายเหตุ : ๑. เป็นเหรียญ       ๑     บาทสำเร็จรูป     จำนวน    ๓๐๑.๒๕๐     ล้านเหรียญ
                 ๒. เป็นเหรียญ   .๒๕     บาทสำเร็จรูป      จำนวน     ๑๐๐.๐๐๐      ล้านเหรียญ 
                 ๓. เป็นเหรียญ   .๕๐      บาทสำเร็จรูป     จำนวน     ๒๓๙.๔๒๔    ล้านเหรียญ
                 ๔. ปรับแผนผลิตปีงบประมาณ 2559 ตามมติคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙
                             
ส่วนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๗๘ ๕๑๓๙
E-mail : pla@treasury.go.th


ขอบคุณข้อมูลดีๆจากส่วนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมธนารักษ์

http://www.treasury.go.th/ewt_news.php?nid=2754&filename=index

การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ผลการผลิตสะสม (ต.ค. ๕๙- ก.ค.๖๐)

การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ผลการผลิตสะสม (ต.ค. ๕๙- ก.ค.๖๐)

  หน่วย : ล้านเหรียญ
ชนิดราคา
การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
แผนผลิต
ปีงบประมาณ
๒๕๖๐
ผลการผลิตรายเดือน
จำนวนผลิต
ผลการผลิตสะสม (ต.ค. ๕๙- ก.ค.๖๐)
จำนวนผลิต
ร้อยละของแผนผลิต
๑๐ บาท
๑๖๐.๐๐๐
๒๓.๑๑๐
๙๒.๓๑๖
๕๗.๗๐
๕ บาท
๒๓๐.๐๐๐
๒๑.๒๑๐
๒๒๓.๗๒๘
๙๗.๒๗
๒ บาท
๑๔๕.๐๐๐
๐.๐๑๐
๑๔๕.๐๐๐
๑๐๐.๐๐
๑ บาท
๘๒๐.๐๐๐
๙๑.๖๑๐
 ๗๙๒.๕๗๔
๙๖.๖๖
๕๐ สตางค์
๑๒๕.๐๐๐
-
๔๐.๒๓๘
๓๒.๑๙
๒๕ สตางค์
๒๑๐.๐๐๐
๔๐.๐๐๐
๑๒๐.๑๓๐
๕๗.๒๐
๑๐ สตางค์
๐.๐๑๐
๐.๐๑๐
๐.๐๑๐
๑๐๐.๐๐
๕ สตางค์
๐.๐๑๐
๐.๐๑๐
๐.๐๑๐
๑๐๐.๐๐
๑ สตางค์
๐.๐๑๐
๐.๐๑๐
๐.๐๑๐
๑๐๐.๐๐
รวม
๑,๖๙๐.๐๓๐
๑๗๕.๙๗๐
๑,๔๑๔.๐๑๖
๘๓.๖๗
หมายเหตุ :   ๑. เป็นเหรียญ       ๑     บาทสำเร็จรูป     จำนวน    ๐     ล้านเหรียญ
                   ๒. เป็นเหรียญ   .๕๐     บาทสำเร็จรูป     จำนวน    ๔๐.๒๓๘   ล้านเหรียญ 
                   ๓. เป็นเหรียญ   .๒๕     บาทสำเร็จรูป     จำนวน    ๑๒๐.๑๓๐    ล้านเหรียญ
                   ๔. ปรับแผนผลิตปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ 
                        ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐              
ส่วนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๗๘ ๕๑๓๙
E-mail : pla@treasury.go.th


ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
ส่วนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมธนารักษ์

http://www.treasury.go.th/ewt_news.php?nid=2754&filename=index
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ธนบัตร เลขกระจก ที่นิยมของนักสะสม


ธนบัตรเลขกระจก คือธนบัตรที่มีเลขเหมือนกันแบบกระจกสะท้อน โดยมีตัวเลขตำแหน่งที่ 4 ( ตรงกลาง ) เป็นศูนย์กลาง


รูป ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ