วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ซื้อ ขาย สะสม เหรียญ ธนบัตร ราคานักสะสม By Lomacoin สมัครนักขาย กลุ่ม Lomacoin

 กฏ กติกา การประมูล กลุ่ม เปิดท้ายขายสารพัด by Lomacoin

 รูปแบบการโพสต์สินค้า กลุ่ม Lomacoin


 รหัสนักขาย กลุ่ม Lomacoin

 รหัสนักขาย 1 (0001-1000 ) กลุ่ม Lomacoin

 รหัสนักขาย 2 ( 1001-2000 ) กลุ่ม Lomacoin

 รหัสนักขาย 3 ( 2001-3000 )

 รหัสนักขาย (3001-4000)

 โอนบัญชีกลาง ปลอดภัย 100% กลุ่ม Lomacoin

 รายชื่อ บัญชีที่อาจมีปัญหา กลุ่ม Lomacoin

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เหรียญที่ระลึกประจำจังหวัดกระบี่


หน้าเหรียญ : เกาะพีพี
หลังเหรียญ : กระบี่ไขว้ เทือกเขาพนมเบญจาและทะเล ดาบไขว้ หมายถึง ดาบโบราณซึ่งเคยมีการขุดพบในท้องที่ของจังหวัด ภูเขา คือ ภูเขาพนมเบญจา ซึ่งสูงที่สุดในแถบนั้น


สัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่
     ตรา :   รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังเทือกเขาพนมเบญจาและทะเล
  ต้นไม้ :   ต้นทุ้งฟ้า
 สัตว์น้ำ :  หอยชักตีนหรือหอยสังข์ตีนเดียว
คำขวัญ : ๑. กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก 
               ๒. ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม 
               งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

รูป และบทความต่างๆ ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web , Youtube และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

เปิดท้ายขายสารพัด by Lomacoin


 กฏ กติกา การประมูล กลุ่ม เปิดท้ายขายสารพัด by Lomacoin

 รูปแบบการโพสต์สินค้า กลุ่ม Lomacoin

 สมัครนักขาย กลุ่ม Lomacoin

 รหัสนักขาย กลุ่ม Lomacoin

 รหัสนักขาย 1 (0001-1000 ) กลุ่ม Lomacoin

 รหัสนักขาย 2 ( 1001-2000 ) กลุ่ม Lomacoin

 รหัสนักขาย 3 ( 2001-3000 )

 โอนบัญชีกลาง ปลอดภัย 100% กลุ่ม Lomacoin

 รายชื่อ บัญชีที่อาจมีปัญหา กลุ่ม Lomacoin

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รหัสนักขาย ( 2001 -

2001. #นักขายมือใหม่02001 Amphon Pipatiumthong 2002. #นักขายมือใหม่02002 Tang Phattharaphon 2003. #นักขายมือใหม่02003 Kru Ra 2004. #นักขายมือใหม่02004 MhEe Mi-ni 2005. #นักขายมือใหม่02005 โสภณ บูรณจิตต์ 2006. #นักขายมือใหม่02006 Ku Aong Kab 2007. #นักขายมือใหม่02007 Thiraset Rattanasestakul 2008. #นักขายมือใหม่02008 Benny Nan 2009. #นักขายมือใหม่02009 หนาวแหนวน แหนวนแหนวน 2010. #นักขายมือใหม่02010 คุณชาย ดอกหญ้า 2011. #นักขายมือใหม่02011 นัท บ้านปลา 2012. #นักขายมือใหม่02012 กรกฤษณ์ กร 2013. #นักขายมือใหม่02013 Untouchable Toni 2014. #นักขายมือใหม่02014 Peepo Shop 2015. #นักขายมือใหม่02015 Pui Luckkhana 2016. #นักขายมือใหม่02016 มารุตพงศ์ ต้อม 2017. #นักขายมือใหม่02017 Puy Chantaburi 2018. #นักขายมือใหม่02018 Rogchanasom Thitiporn 2019. #นักขายมือใหม่02019 Lalida Chill Chill 2020. #นักขายมือใหม่02020 Noh Sanoh 2021. #นักขายมือใหม่02021 Rat Wirat 2022. #นักขายมือใหม่02022 Papados-s Palakorn 2023. #นักขายมือใหม่02023 Narin Adulwatthanatham 2024. #นักขายมือใหม่02024 Tan Chalao 2025. #นักขายมือใหม่02025 Sapare Cyn 2026. #นักขายมือใหม่02026 Nawee Weera 2027. #นักขายมือใหม่02027 ชัยรัตน์ คงคีรี 2028. #นักขายมือใหม่02028 Riya ChaiPm 2029. #นักขายมือใหม่02029 Fronk Kampol 2030. #นักขายมือใหม่02030 กรีเดช เจียมสวัสดิ์ 2031. #นักขายมือใหม่02031 Wan Boonwong 2032. #นักขายมือใหม่02032 Siwaporn Wrsck 2033. #นักขายมือใหม่02033 รักน้องคือเก่า แต่ทิ้งเขาบ่ลง 2034. #นักขายมือใหม่02034 Kanokpon P-Tech 2035. #นักขายมือใหม่02035 เผือก นครศรี 2036. #นักขายมือใหม่02036 Nuttigarn Puttanapitak 2037. #นักขายมือใหม่02037 Nook Supavita 2038. #นักขายมือใหม่02038 ฉันนี่แหล่ะ เพ็ญประภา 2039. #นักขายมือใหม่02039 Mam Nanzy Jung 2040. #นักขายมือใหม่02040 Pakpe Chare Khomarrom 2041. #นักขายมือใหม่02041 Sarun Pritivichakarn 2042. #นักขายมือใหม่02042 Kru Aoy 2043. #นักขายมือใหม่02043 Conan Kung 2044. #นักขายมือใหม่02044 Thammanoon Voravetanit 2045. #นักขายมือใหม่02045 Mhuhaa Peera Missdee 2046. #นักขายมือใหม่02046 กสิณพจน์ สถิรวสิษฐ์ 2047. #นักขายมือใหม่02047 อภิชาติ ดิษฐสุวรรณ 2048. #นักขายมือใหม่02048 วิไลพรรณ วงค์ทองดี 2049. #นักขายมือใหม่02049 Parichat Popiean 2050. #นักขายมือใหม่02050 Therdsak Jaiwong 2051. #นักขายมือใหม่02051 Hero ตลอดกาล 2052. #นักขายมือใหม่02052 ทศพล ภาคศิริแข 2053. #นักขายมือใหม่02053 ศรายุทธ อินต๊ะ 2054. #นักขายมือใหม่02054 อำนาจ ลูกดอนหวาย 2055. #นักขายมือใหม่02055 Fon Vivisana 2056. #นักขายมือใหม่02056 สัญชัย ยิ้มพังเทียม 2057. #นักขายมือใหม่02057 Atorn Buaksantiah > #นักขาย02057 > #นักขาย02057L 2058. #นักขายมือใหม่02058 KA Oat ZA 2059. #นักขายมือใหม่02059 Nopphasporn Preechayantiwong 2060. #นักขายมือใหม่02060 Snow Atcha 2061. #นักขายมือใหม่02061 Po Kana 2062. #นักขายมือใหม่02062 Sunthon Mola 2063. #นักขายมือใหม่02063 Teerapong Mok 2064. #นักขายมือใหม่02064 Kujod Soldiers 2065. #นักขายมือใหม่02065 Road Manly 2066. #นักขายมือใหม่02066 สมนึก เยี่ยงวงวศ์สวัสดิ์ 2067. #นักขายมือใหม่02067 Aek Niyom 2068. #นักขายมือใหม่02068 Tun Vasutha 2069. #นักขายมือใหม่02069 ชลยุทธ เดชะคุปต์ 2070. #นักขายมือใหม่02070 สมบุญ ชลายนนาวิน 2071. #นักขายมือใหม่02071 Charoenn Chieng 2072. #นักขายมือใหม่02072 Ps Evolution III 2073. #นักขายมือใหม่02073 Dew Watcharothai 2074. #นักขายมือใหม่02074 สุธีมา สุวิทยพงษ์ 2075. #นักขายมือใหม่02075 Muhammadnaim Ji 2076. #นักขายมือใหม่02076 Wisarut Thakontham 2077. #นักขายมือใหม่02077 อุดมมั้งกี้ เกซุส 2078. #นักขายมือใหม่02078 Borepat Nusiri 2079. #นักขายมือใหม่02079 PT Lhong 2080. #นักขายมือใหม่02080 Wankawi Chirakhup 2081. #นักขายมือใหม่02081 เคยแพ้ เคยท้อ แต่ไม่เคยถอย 2082. #นักขายมือใหม่02082 Jozeka Trz 2083. #นักขายมือใหม่02083 Kantapol Kiattrong 2084. #นักขายมือใหม่02084 ก้อง. ซึม' 2085. #นักขายมือใหม่02085 Tharee Lert 2086. #นักขายมือใหม่02086 ตะวัน เบิกฟ้า 2087. #นักขายมือใหม่02087 ต้น ศุภลักษณ์ 2088. #นักขายมือใหม่02088 กนกวรรณ พึ่งโพธิ์ 2089. #นักขายมือใหม่02089 ขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนแปด 2090. #นักขายมือใหม่02090 Chootimunt Suninhong 2091. #นักขายมือใหม่02091 Toy Thananchai 2092. #นักขายมือใหม่02092 Phairin Mahakhot 2093. #นักขายมือใหม่02093 Kung Utumporn 2094. #นักขายมือใหม่02094 แม่เดียร์ ลูกขนุน 2095. #นักขายมือใหม่02095 น้องอันดา อันดามัน 2096. #นักขายมือใหม่02096 วิภาดา คงดี ดอกฝ้าย 2097. #นักขายมือใหม่02097 เหรียญ เหรียญ 2098. #นักขายมือใหม่02098 Chocolates Indy 2099. #นักขายมือใหม่02099 อุรชา วิรัตรมณี 2100. #นักขายมือใหม่02100 Jatupoom Ratsadaphet 2101. #นักขายมือใหม่02101 Win Ner 2102. #นักขายมือใหม่02102 Khatrak Srinor 2103. #นักขายมือใหม่02103 อภินันท์ จันดี 2104. #นักขายมือใหม่02104 Safetybook Thaiyo 2105. #นักขายมือใหม่02105 Yaya' Rattanaprapakorn 2106. #นักขายมือใหม่02106 Surawuth Thatong 2107. #นักขายมือใหม่02107 Tottep SuperMonkey 2108. #นักขายมือใหม่02108 สุพัตรา มิ่งแก้ว แม่น้องข้าวโอ๊ต 2109. #นักขายมือใหม่02109 Nattapong Chobphol 2110. #นักขายมือใหม่02110 Poy Isuzu 2111. #นักขายมือใหม่02111 Pranom Polsit 2112. #นักขายมือใหม่02112 คุณชาย ลั้นลา 2113. #นักขายมือใหม่02113 Peter Vorapoj Jones 2114. #นักขายมือใหม่02114 Wee Weera 2115. #นักขายมือใหม่02115 Meng Gunner 2116. #นักขายมือใหม่02116 Hellamee Yala 2117. #นักขายมือใหม่02117 ประเสริฐ สมนอก 2118. #นักขายมือใหม่02118 มือใหม่ หัดส่อง (J) 2119. #นักขายมือใหม่02119 หนึ่ง ชูศรีเมฆ (J) 2120. #นักขายมือใหม่02120 Visan Non > #นักขาย02120 (J) 2121. #นักขายมือใหม่02121 Narasita Newclear (J) 2122. #นักขายมือใหม่02122 วี อ๊อด อ๊อด (J) 2123. 2124. #นักขายมือใหม่02124 ความรัก ชนะทุกอย่าง (J) 2125. 2126. #นักขายมือใหม่02126 คุณลูก ขา (J) 2127. #นักขายมือใหม่02127 MisterLua Tossakan (J) 2128. 2129. 2130. #นักขายมือใหม่02130 Varunee Samahadthai (J) 2131. 2132. #นักขายมือใหม่02132 Jacky Chatchawan (J) 2133. 2134. 2135. #นักขายมือใหม่02135 คน ของเธอ (J) 2136. #นักขายมือใหม่02136 Nantawan Kathy Channgam (J) 2137. #นักขายมือใหม่02137 นางสาว รัสณี เจริญศรี > #นักขาย02137 (J) 2138. #นักขายมือใหม่02138 Pongsakorn Gunja > #นักขาย02138 (J) 2139. #นักขายมือใหม่02139 Tuck Woracaht Bunpama (J) 2140. 2141. #นักขายมือใหม่02141 ป้อม ธนดล > #นักขาย02141 (J) 2142. 2143. #นักขายมือใหม่02143 Tao Pk > #นักขาย02143 (J) 2144. #นักขายมือใหม่02144 Pitsanuwat Khankhet > #นักขาย02144 (J) 2145. 2146. #นักขายมือใหม่02146 Kawin Su > #นักขาย02146 (J) 2147. #นักขายมือใหม่02147 Benjawan Phromduang (J) 2148. #นักขายมือใหม่02148 Arthit Jaisup > #นักขาย02148 (J) 2149. #นักขายมือใหม่02149 Mauy Indy Sangsom > #นักขาย02149 (J) 2150. #นักขายมือใหม่02150 Kaew Laothongsarn (J) 2151. #นักขายมือใหม่02151 Arnon Jay Khachonkunthanida > #นักขาย02151 (J) 2152. #นักขายมือใหม่02152 Nampetch Chaivipha > #นักขาย02152 (J) 2153. #นักขายมือใหม่02153 Dee Yong (J) 2154. #นักขายมือใหม่02154 ที่ รั๊ก (J) 2155. #นักขายมือใหม่02155 Utoomporn Kaewmala (J) 2156. #นักขายมือใหม่02156 Siriwan Kero (J) 2157. #นักขายมือใหม่02157 อุดม จันทร์เพ็ญ (J) 2158. #นักขายมือใหม่02158 Pussadee Vilaiwan (J) 2159. 2160. #นักขายมือใหม่02160 Klaonatee Srichom > #นักขาย02160 (J) 2161. #นักขายมือใหม่02161 เจ็บเพราะเขา เหงาเพราะเธอ (J) 2162. #นักขายมือใหม่02162 New (J) 2163. #นักขายมือใหม่02163 ต้อม แตงโม > #นักขาย02163 (J) 2164. #นักขายมือใหม่02164 Duangporn Reungampaiphat (J) 2165. #นักขายมือใหม่02165 Warawuth Tonglai (J) 2166. #นักขายมือใหม่02166 Nak Battle (J) 2167. #นักขายมือใหม่02167 Piya M Pong > #นักขาย02167 (J) 2168. #นักขายมือใหม่02168 Surachai Pinpong (J) 2169. #นักขายมือใหม่02169 Nam Chanoknan Jantra (J) 2170. 2171. #นักขายมือใหม่02171 พอแล้ว หยุดแล้ว (J) 2172. 2173. #นักขายมือใหม่02173 Sak Bangrak > #นักขาย02173 (J) 2174. #นักขายมือใหม่02174 Pattawin Peerakijthanatada (J) 2175. #นักขายมือใหม่02175 พีรพงษ์ มงคลสิน (J) 2176. #นักขายมือใหม่02176 Thapana Yaemnil (J) 2177. 2178. #นักขายมือใหม่02178 Vipada Piriyakulchai (J) 2179. 2180. 2181. #นักขายมือใหม่02181 Tonn Pro (J) 2182. #นักขายมือใหม่02182 ตรี พรมภาพ > #นักขาย02182 (J) 2183. 2184. #นักขายมือใหม่02184 อนุวัฒน์ ขจรทุกทิศ (J) 2185. #นักขายมือใหม่02185 Takizawa Dumtamin (J) 2186. 2187. #นักขายมือใหม่02187 Bonjour SahaiBlue (J) 2188. 2189. 2190. 2191. #นักขายมือใหม่02191 คิว'ววว เจเคซี > #นักขาย02191 (J) 2192. 2193. 2194. #นักขายมือใหม่02194 พสิษฐ์ เรืองกิตต์ธนวัต > #นักขาย02194 (J) 2195. #นักขายมือใหม่02195 Seeharat Suwanpanich > #นักขาย02195 (J) 2196. #นักขายมือใหม่02196 พี๊'นัท กำลังดี (J) 2197. #นักขายมือใหม่02197 Chanchira Chalae > #นักขาย02197 > Tik Jane (L) 2198. 2199. 2200. 2201. #นักขายมือใหม่02201 กฤษดา มิตรกิจการค้า (S) 2202. #นักขายมือใหม่02202 ชักจะ เบร๋อ (J) 2203. #นักขาย02203 SealekZa Zuza > #นักขาย02203 (J) 2204. #นักขายมือใหม่02204 พอใจฟร์ม ชื่อนี้พี่แสตมป์ > #นักขาย02204 (J) 2205. 2206. #นักขายมือใหม่02206 Wanchai Nunthanart > #นักขาย02206 (J) 2207. 2208. 2209. 2210. #นักขายมือใหม่02210 เก่งคายนอก เลี่ยมอัดกรอบพระ (J) 2211. #นักขายมือใหม่02211 Chattrinyapa Boorana (J) 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. #นักขายมือใหม่02218 Non Thanatchakorn (J) 2219. 2220. #นักขายมือใหม่02220 โอเค แซทเทิลไลท์ > #นักขาย02220 (J) 2221. #นักขายมือใหม่02221 สุรเชษฐ์ ย้อยสง คงแก้ว > #นักขาย02221 (J) 2222. #นักขายมือใหม่02222 Happy RJ Day (J) 2223. 2224. #นักขายมือใหม่02224 Kanjaporn Chewpreecha (J) 2225. #นักขายมือใหม่02225 Thanachart Dang (J) 2226. #นักขายมือใหม่02226 Mari Aood (J) 2227. #นักขายมือใหม่02227 ธวัชชัย สังข์แก้ว > #นักขาย02227 (J) 2228. 2229. 2230. 2231. #นักขายมือใหม่02231 Nuanchan Saosomphop (J) 2232. #นักขายมือใหม่02232 Aek Chu (J) 2233. #นักขายมือใหม่02233 สู้เพื่อฝันที่เป็นจริง อนาคตอยู่ในกำมือ (J) 2234. #นักขายมือใหม่02234 นายสมชัย แสนทวี > #นักขาย02234 (J) 2235. #นักขายมือใหม่02235 การะเกด รักษ์เก้า (J) 2236. #นักขายมือใหม่02236 Momnamy Mameema (J) 2237. #นักขายมือใหม่02237 Artit Wonglai > #นักขาย02237 (J) 2238. 2239. #นักขายมือใหม่02239 Rattanaporn Tam > อา ไร > #นักขาย02239 (J) 2240. 2241. #นักขายมือใหม่02241 Samphan Semsaman > #นักขาย02241 (J) 2242. #นักขายมือใหม่02242 ภูเก็ต ปัตตานี > #นักขาย02242 (J) 2243. #นักขายมือใหม่02243 แป๊ก อโยธยา > #นักขาย02243 (J) 2244. #นักขายมือใหม่02244 Por Thaneesap (J) 2245. #นักขายมือใหม่02245 Mo Punyawat (J) 2246. 2247. 2248. 2249. #นักขายมือใหม่02249 Itikorn Juthakittikun (J) 2250. #นักขายมือใหม่02250 Non Ni > #นักขาย02250 (J) 2251. #นักขายมือใหม่02251 Teresa Zaza (J) 2252. #นักขายมือใหม่02252 Sirimongkon Bung Yiimsaanguuaan (J) 2253. 2254. #นักขายมือใหม่02254 มะลิ ฟองเลิศนุกุล (J) 2255. #นักขายมือใหม่02255 Otto Ball > #นักขาย02255 (J) 2256. #นักขายมือใหม่02256 Anupong Kampum (J) 2257. #นักขายมือใหม่02257 ชาย หมอก > #นักขาย02257 (J) 2258. #นักขายมือใหม่02258 ละอ่อน เซเว่น > #นักขาย02258 (J) 2260. #นักขายมือใหม่02260 Pakkapol Kanha (J) 2261. #นักขายมือใหม่02261 Pongard Somrang (J) 2262. 2263. 2264. 2265. #นักขายมือใหม่02265 คุโรมาตี้ ต้นตาล > #นักขาย02265 (J) 2266. #นักขายมือใหม่02266 Nongnuch Da Boonkong (J) 2267. 2268. 2269. #นักขายมือใหม่02269 นางฟ้า แสนซน > #นักขาย02269 > SP ApplesShop Apple (J) 2270. #นักขายมือใหม่02270 ศรีราชา พลัดถิ่น ภาคสอง (J) 2271. #นักขายมือใหม่02271 Apinan Jane > #นักขาย02271 (J) 2272. #นักขายมือใหม่02272 หน่อง จักรพันธ์ (J) 2273. #นักขายมือใหม่02273 Numnum Lor (J) 2274. #นักขายมือใหม่02274 เนตร เนตร > #นักขาย02274 (J) 2275. #นักขายมือใหม่02275 Preeda Areepuvanaikul (J) 2276. #นักขายมือใหม่02276 Jarunee Pathomsuksawatdee (J) 2277. #นักขายมือใหม่02277 สุรชัย อยู่ชมสุข > #นักขาย02277 (J) 2278. #นักขายมือใหม่02278 Sutkhet Krasaenithi (J) 2279. 2280. #นักขายมือใหม่02280 Tuu Java (J) 2281. #นักขายมือใหม่02281 Sumit Mettrai (J) 2282. #นักขายมือใหม่02282 Duang Premsri (J) 2283. #นักขายมือใหม่02283 Thawatchai Nuritamon (J) 2284. #นักขายมือใหม่02284 Chosita Klinsome (J) 2285. #นักขายมือใหม่02285 โค้กลาย นะเฮ้ยย (J) 2286. #นักขายมือใหม่02286 Wanich Wet > #นักขาย02286 (J) 2287. #นักขายมือใหม่02287 Noom Thuanwanna (J) 2288. 2289. 2290. #นักขายมือใหม่02290 Kungate Naka (J) 2291. #นักขายมือใหม่02291 Pongpang Inchiangmai (J) 2292. 2293. #นักขายมือใหม่02293 Kigsanapong Oyo (J) 2294. #นักขายมือใหม่02294 Somyob Deevun (J) 2295. 2296. #นักขายมือใหม่02296 Satefan Yoido (J) 2297. #นักขายมือใหม่02297 วิทวัส เปี้ยปา (J) 2298. #นักขายมือใหม่02298 เหรียญสวย หายาก (J) 2299. #นักขายมือใหม่02299 Komkrit Niram (J) 2300. #นักขายมือใหม่02300 นายอวยชัย คุปตระกูล > #นักขาย02300 (J) 2301. #นักขายมือใหม่02301 แคน ภูจอง วีระเดช ไกรศรี (J) 2302. #นักขายมือใหม่02302 Noppadol Srijam (J) 2303. #นักขายมือใหม่02303 หนุ่มละหานทราย บุรีรัมย์ > ซาร์นิ ซาร์นิ > #นักขาย02303 (J) 2304. #นักขายมือใหม่02304 Noom Noom (J) 2305. #นักขายมือใหม่02305 Ken Orchids (J) 2306. #นักขายมือใหม่02306 ดอกชบา กับชายตาบอด (J) 2307. #นักขายมือใหม่02307 อังศุมาลี ธูปแก้ว โพธิ์คำ > #นักขาย02307 (J) 2308. #นักขายมือใหม่02308 Jirapon Promngam (J) 2309. #นักขายมือใหม่02309 ขี้เหล้าหลวง กรรมกรใหญ่ (J) 2310. #นักขายมือใหม่02310 U-ma Teerasomboonkij > #นักขาย02310 (J) 2311. #นักขายมือใหม่02311 Parinya Boonthawee (J) 2312. 2313. #นักขายมือใหม่02313 จีรันดา แพรกแหน > #นักขาย02313 (J) 2314. #นักขายมือใหม่02314 มงคล พุทธชน (J) 2315. #นักขายมือใหม่02315 NuTty Kewl (J) 2316. #นักขายมือใหม่02316 Jack Teerayut Ridkaew (J) 2317. #นักขายมือใหม่02317 นายลมหนาว หนาวจัง (J) 2318. #นักขายมือใหม่02318 สันทน์ธนัท เทิดธนสินธรณ์ (J) 2319. #นักขายมือใหม่02319 อรอานิญช์ เทิดเกียรตขจร เทิดเกียรติขจร > #นักขาย02319 (J) 2320. #นักขายมือใหม่02320 JT Chananrat (J) 2321. #นักขายมือใหม่02321 Punnotepong Kongsuchart > #นักขาย02321 (J) 2322. #นักขายมือใหม่02322 Khuntik Vittayavutianan (J) 2323. 2324. #นักขายมือใหม่02324 แม่นุ้ย น้องพิมพ์ (J) 2325. #นักขายมือใหม่02325 กระผม นายสมพร สมพร (J) 2326. #นักขายมือใหม่02326 Sarawoot Ekwilay (J) 2327. #นักขายมือใหม่02327 เต็มที่ กับชีวิต (J) 2328. #นักขายมือใหม่02328 ตฤณ อั้งศิริกุล (J) 2329. 2330. 2331. #นักขายมือใหม่02331 สมพงษ์ โพธิ์ศรี (J) 2332. #นักขายมือใหม่02332 Wirat Sae-wong (J) 2333. #นักขายมือใหม่02333 Tadsana Thanuttamawong (J) 2334. 2335. #นักขายมือใหม่02335 ได้หมด ถ้าสดชื่น (J) 2336. #นักขายมือใหม่02336 ไม่ซิ่ง ก็ซี้ > #นักขาย02336 (J) 2337. #นักขายมือใหม่02337 Piyawat Ninpakdee (J) 2338. #นักขายมือใหม่02338 อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล (J) 2339. #นักขายมือใหม่02339 Omar Duangkeaw > #นักขาย02339 (J) 2448. #นักขายมือใหม่02448 ปิยะมาศ ทองอยู่ > ปิยะมาศ หว่างคำภา 2510. #นักขายมือใหม่02510 ภฤศธร จันทร์ศรี (J) 2511. #นักขายมือใหม่02511 Nattanon Taksinamanee (J) 2512. #นักขายมือใหม่02512 ควาย น้อย (J) 2513. #นักขายมือใหม่02513 Kambhu Bhas (J) 2514. #นักขายมือใหม่02514 เกรียงศักดิ์ พิมพ์เสนา (J) 2515. #นักขายมือใหม่02515 ทวีศักดิ์ เกตุอู่ (J) 2516. #นักขายมือใหม่02516 Nun Kung (S) 2517. #นักขายมือใหม่02517 Mongkol Chaiyon (J) 2518. #นักขายมือใหม่02518 Hying Krissanambaka (J) 2519. #นักขายมือใหม่02519 ด.ญ. วิมวี่ นะคะ (J) 2520. #นักขายมือใหม่02520 Pook Look Jung (J) 2521. #นักขายมือใหม่02521 สุรชัย คล้อยแคล้ว (J) 2522. #นักขายมือใหม่02522 พงศ์เทพ สุวรรณพงศ์ (J) 2523. #นักขายมือใหม่02523 Sasiphong Top (J) 2524. #นักขายมือใหม่02524 Natthee Phikrohnae (J) 2525. #นักขายมือใหม่02525 Tunyanun Chotikakitayarut (S) 2526. #นักขายมือใหม่02526 Jing Jet-Do (S) 2527. #นักขายมือใหม่02527 สาหร่าย เถ้าแก่น้อย (J) 2528. #นักขายมือใหม่02528 Kung Kawilai (J) 2529. #นักขายมือใหม่02529 แก้ว ลีวาย (S) 2530. #นักขายมือใหม่02530 ปรีชา อารมณ์ (S) 2531. #นักขายมือใหม่02531 Kornthida Tanjea (J) 2532. #นักขายมือใหม่02532 เฮียบาส สกาย นิวส์ ชลบุรี (S) 2533. #นักขายมือใหม่02533 Nung Bass (S) 2534. #นักขายมือใหม่02534 Montri Jintana (J) 2535. #นักขายมือใหม่02535 Rin Coffee (S) 2536. #นักขายมือใหม่02536 Chonkaset Chirakhup (J) 2537. #นักขายมือใหม่02537 Sunny Nichavee (J) 2538. #นักขายมือใหม่02538 พริก ขี้หนู (S) 2539. #นักขายมือใหม่02539 วิษณุ จันอ้น (S) 2540.#นักขายมือใหม่02540 นายอดิศักดิ์ ศรีบุญธรรม (S) 2541. #นักขายมือใหม่02541 Nipaporn Tuu (J) 2542.#นักขายมือใหม่02542 Uncleout Eatto (S) 2543. #นักขายมือใหม่02543 Basechott Thongprasert (J) 2544. #นักขายมือใหม่02544 Khun Rose (S) 2545. #นักขายมือใหม่02545 ไพรินทร์ ฉัตรแก้ว (S) ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

10 อันดับจำนวนผลิตเหรียญหมุนเวียน 2529-2559 อันดับ 1 ราคา 600,000 บาทรูป และบทความต่างๆ ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web , Youtube และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

10 จุดสังเกต เหรียญ 5 บาท 2540 ผ่านได้ แท้ 100 % รับชมเหรียญ HD
10 จุดสังเกต เหรียญ 5 บาท 2540 ผ่านได้ แท้ 100 % 


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2540 อันดับ 1 หายากราคาสูง 
พร้อมจุดสังเกต ความแตกต่าง ๒๕๔๐ กับ ๒๕๕๐

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 5 บาท หลังวัด ( พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ) ในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ ผลิตเหรียญแรกเมื่อปี 2531 พร้อมกับเหรียญหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยในปี 2531 ได้ใช้งานพร้อมกันทั้งสองแบบ ปีถัดมาจึงเหลือแบบเดียว เป็นเหรียญ 5 บาทหมุนเวียน รุ่นที่ 5 เมื่อถึงปี 2551 จึงมีการผลิตเหรียญให้บางลง ปรับเปลี่ยนมาเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาปัจจุบัน ความต้องการในตลาดเหรียญสูงสุดที่ปี 2540 เนื่องจากผลิตเพียง 10,600 เหรียญ ทั้งยังมีเหรียญที่จัดเป็นชุด จึงไม่แน่ชัดว่าเหรียญที่ใชัจ่ายหมุนเวียนเป็นเหรียญนี้สักกี่เหรียญ บ้างก็ว่า 600 หลายคนก็บอกหลักพัน อันนี้ผู้เขียนไม่กล้าฟันธง ราคาซื้อขายกันอยู่ที่ 3,000-10,000 บาท ( 17.02.2560 ) แล้วแต่ว่าขายตลาดไหน และสภาพเหรียญกี่เปอร์เซ็นต์ 

ด้านหน้า : ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยม กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง : ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยม กลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๕ บาท 5"

น้ำหนัก : 7.5 กรัมราคา ณ วันประกาศใช้ : 5 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 1 มิถุนายน 2531เส้นผ่าศูนย์กลาง : 24  มิลลิเมตร

ชนิด : โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง
ราคาหน้าเหรียญ 5 บาทประเภท ธรรมดา
ลักษณะ เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

ส่วนผสม :จำนวนการผลิต :
นิกเกิล25
ไส้ทองแดง99.5
253144,503,000 เหรียญ
253338,005,000 เหรียญ
253548,939,620 เหรียญ
2537123,443,000 เหรียญ
253928,485,000 เหรียญ
25417,863,000 เหรียญ
2543146,920,000 เหรียญ
254529,601,500 เหรียญ
2547120,187,000 เหรียญ
2549254,403,000 เหรียญ
2551220,463,200 เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศิริ ณ เชียงใหม่, นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, นายพนม บุญศิลป์, นางสุนันทา ธิกุลวงษ์
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางพุทธชาติ อรุณเวชผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายวุฒิชัย แสงเงิน


เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 5 บาท พ.ศ. 2540 จากเพื่อนสมาชิก กลุ่ม

รูป และบทความต่างๆ ใน Lomacoin Fanpage ,blogger.com , Line , Web , Youtube และอื่นๆ ที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook และอื่นๆ ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ